dimecres, 7 d’abril de 2010

Desapareguts

L'arc per on passava una canal de rec a l'entrada de
la Costa del Mecu, avui carrer Fluvià
El velòdrom de fusta

Antiga comisaria de policia del carrer "27 de Enero",
ara Francesc Macià

A la dècada dels setanta es va construir un canòdrom en
els terrenys que avui ocupa el Pavelló Olímpic
.